حسین قوامی

زندگینامه حسین قوامی
Make your own free website on Tripod.com


سال تولد : 1288

نام هنری وی فاخته می باشد . وی فرزند رضا قلی قوامی بود . از سال 1352 تا 1366 مشغول فعالیت هنری بود . وی آواز را نزد استادانی چون حسین خان اسماعیل زاده و عبدالله حجازی آموخت و از شاگردان ایشان می توان از مجید نجاهی و علی تحریری نام برد

صدای استاد قوامی از آلبوم بهار عاشقان