فرامرز پایور

زندگی نامه فرامرز پایور
Make your own free website on Tripod.com


سال تولد : 1311
محل تولد : تهران

پدر وی علی پایور نقاش و استاد زبان فرانسه در دانشگاه های تهران بود . جدش مصورالدوله ، از نقاشان هنرمند و بزرگ و وزیر پست و تلگراف کابینه مستوفی الممالک بود که در عین حال با موسیقی انس و الفتی کامل داشت و ویولن وسنتور و سه تار را به خوبی می نواخت . فرامرز پایور ، از سال 1328 نزد استاد صبا نواختن سنتور را آغاز کرد و فعالیتهای هنری خود را از سال 1333 در وزارت فرهنگ و هنر که در آن زمان اداره کل هنرهای زیبا نامیده میشد شروع کرد ، وی از سال 1337 به تدریس سنتور در هنرستان عالی موسیقی ملی آغاز کرد و در سال هزارو سیصد و سی و سه از طرف وزارت فرهنگ و هنر ، برای تحقیق درباره موسیقی و تحصیل زبان انگلیسی عازم انگلستان شد و پس از سه سال موفق به دریافت دیپلم زبان از دانشگاه کمبریج گردید و کنفرانسهایی درباره موسیقی سنتی ایران ، در این دانشگاه بر پا کرد که با ساز خود به نوازندگی نیز پرداخت که از طرف مسئولین دانشگاه جوایزی نیز دریافت کرد . فرامرز پایور ، دارای تالیفات فراوانی در موسیقی و قطعاتی برای سنتور است که بسیار مورد استفاده هنر آموزان فرا می گیرد و آهنگ های بسیاری همراه با اساتید موسیقی اصیل ایران ، به صورت صفحه و نوار در آورده است و برای برنامه گلها آهنگهایی ساخته و یکی از همکاران این برنامه بود

سنتور استاد فرامرز پایور همراه با تنبک استاد حسین تهرانی