ابوالحسن صبا

زندگینامه ابوالحسن صبا
Make your own free website on Tripod.com


سال تولد : 1281
محل تولد : تهران

پدرش ابوالقاسم کمال السلطنه فرزند محمد جعفر خان صدر الحکما ، فرزند محمود خان صبا ، شاعر و نقاش دوره ناصری بود که علاوه بر شاعری ، بر شهرهای قم و کاشان نیز حکومت می کرد . کمال السلطنه ، پدر ابوالحسن صبا ، که شغل طبابت داشت از مردان فاضل و هنر دوست و اهل ادب محسوب میشد وعلاقه فراوانی به موسیقی اصیل و سنتی ایران داشت . ساز سه تار را بسیار زیبا ودلنشین می نواخت و ابوالحسن صبا ، مشق این ساز را برای نخستین بار نزد پدرش آغاز کرد . استاد ابوالحسن صبا در شب جمعه 29 آذر ماه 1336 دار فانی را وداع گفت . خداوند روح این انسان هنرمند و شریف را قرین رحمت خویش سازد. زنده یاد ابوالحسن صبا ، در طول زندگی پر بار و برکت خود برای هنر موسیقی ایران و فرهنگ صوتی کشور خدمات با ارزشی انجان داد و یکی از پایه گذاران وهنرمندان اولیه برنامه های گلها بود که با این برنامه ها همکاری کرد و به آن رونق و اعتبار بخشید ، که شاید بی اغراق بتوان گفت که زندگی او مصداق این شعر سعدی است

صبر ایوب بباید پدر پیر فلک را»
«تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

چهار مضراب ازاستاد ابوالحسن صبا