محمد رضا شجریان

زندگینامه محمد رضا شجریان
Make your own free website on Tripod.com
وی خواننده، خوش نویس ، سازگر ، استاد آواز و یکی از گلهای برنامه گلها در رادیو بود . وی هنوز با همان کارآیی و توانایی گذشته به خوبی و زیبایی می خواند واز هنرمندان با فرهنگی است که موسیقی را گام به گام نزد اساتید بزرگ و مختلف موسیقی سنتی ایران آموخته است . تا کنون مطالب گوناگون و فراوانی درباره او نوشته شده است. محمد رضا شجریان روز اول مهر ماه 1319 در شهر مشهد و در خاندانی چشم به جهان گشود که هنر از هر دو سو در آن موروثی بود . از یک سو پدر و جد پدری ضمن برخوداری از صوت دلنشین با ظرافت هنر آواز و نکات باریک آن آشنایی کافی داشتند و از سویی دیگر ، خاندان مادری نیز ، هم به موسیقی و هم به خوشنویسی مهر می ورزیدند . محمد رضا شجریان پای بند اخلاق هنر و فرهنگ رفتار و زندگی سالم هنری است و همین امر بیشتر از هر چیز موجب محبوبیت و موفقیت او بوده است . محمد رضا شجریان علاوه بر موسیقی به هنرهای اصیل جنبی دیگر نیز پرداخته است از جمله : به دنبال تحقیق به روی ساز ، بررسی وسیعی را نیز برای بهتر کردن کیفیت صوتی سازهای ایرانی مخصوصا" سنتور و سه تار آغاز کرد و در حال حاضر در کارگاه کوچک ساز سازی خود، تحقیق در زمینه بهبود کیفیت صوتی سازها را دنبال می کند و گهگاه به هنر خوشنویسی که به آن عشق می ورزد مشغول است