فرهنگ شریف

زندگینامه فرهنگ شریف
Make your own free website on Tripod.com


سال تولد : 1312
محل تولد : آمل یکی از شهرهای مازندران

فرهنگ شریف ، در کلاس سوم دبیرستان دارالفنون مشغول تحصیل بود که در یک کنسرتی که شرکت داشت ، توجه مرحوم مهدی خالدی را جلب کرد و توسط او به رادیو دعوت شد و از آن پس در ارکسترهای مختلف رادیو شرکت و به سلک و نوازندگان آن در آمد . فرهنگ شریف از زمانی که برنامه های گلها شروع و ضبط شد با این برنامه ها همکاری کرد و یکی از تکنوازان زبر دست آنها بود . وی آهنگهای با ارزشی ساخت که همگی نشان دهنده نبوغ سازنده آن در موسیقی سنتی ایران است

تاراستاد فرهنگ شریف