سید حسین طاهر زاده

زندگینامه سید حسین طاهر زاده
Make your own free website on Tripod.com


سال تولد : 1261
محل تولد : اصفهان

وی فرزند سید حسین طاهر تویسرکانی بود . پدر او را از تویسرکان و همدان برای تحصیل در حوزه علمیه اصفهان به مدرسه صدر آن شهر برد . او در سالهای آخر عمر چاپخانه ای بنام سپهر در تهران دایر کرد و چند ماهی نیز عضو شورای عالی موسیقی رادیو بود . این شورا برای اصلاح وضع آشفته موسیقی رادیو با اختیارات تام و بر حسب مصوبه هیئت وزیران وقت تشکیل شد و از پانزدهم فروردین ماه 1334 آغاز به کار کرد و نزدیک به چهار ماه برای سر و سامان بخشیدن به وضع موسیقی رادیو فعالیت کرد ولی بر اثر اعمال نفوذ برخی افراد و دیوان سالاری اداره کل تبلیغات که رادیو را زیر نظر داشت و نیز کار شکنی عده ای که اختیاراتشان محدود شده بود ، به تدریج از کار مایوس شد و جلسات آن تعطیل گردید . اعضای این شورا عبارت بودند از حبیب اله شهردار مشیر همایون ، سید حسین طاهر زاده ، ابوالحسن صبا ، روح الله خالقی ، موسی معروفی ، علی اکبر شهنازی و جواد معروفی . سید حسین طاهر زاده در شهریور 1334 در گذشت ،